Orientuj się

Oblicza betonu

Anna Cymer dla NN6T Od 1997 roku Stowarzyszenie Producentów Cementu i Stowarzyszenie Architektów Polskich przyznają…

0 Shares

Wyszukiwarka sobowtórów

Ada Banaszak dla NN6T Technologia facial recognition, czyli identyfikacji osób na podstawie ich wizualnej reprezentacji…

0 Shares

Zrównoważony Internet

Ada Banaszak dla NN6T Gdybym miała wskazać najbardziej szkodliwe źródła emisji dwutlenku węgla, które pierwsze…

0 Shares