KONTRO_WERSY

Pierwszy numer broszury/gazetki/biuletynu/fanzinu (niepotrzebne skreślić) KONTRO_WERSY to 32 zaangażowane strony na połyskującej kredzie – pisze…

0 Shares